Suitcase Tags

 AKITA  12 EURO      
 BEAGLE  12 EURO
 BERNESE  12 EURO
 BICHON  12 EURO
   BOSTON TERRIER  12 EURO
   BOXER  12 EURO
   BULLDOG  12 EURO
   GREY CAT  12 EURO
   TABBY CAT  12 EURO
   CHIHUAHUA  12 EURO
   CHINESE CRESTED  12 EURO
   BROWN LABRADOR  12 EURO
   COCKER SPANIEL  12 EURO
   DACHSHUND  12 EURO
   FRENCH BOULEDOGUE  12 EURO
   GERMAN SHEPHARD  12 EURO
   LABRADOR  12 EURO
   GREYHOUND  12 EURO
   JACK RUSSELL  12 EURO
   KING CHARLES SPANIEL  12 EURO
   MALE MALTESE  12 EURO
   FEMALE MALTESE  12 EURO
   PINCHER  12 EURO
   POMERANIAN  12 EURO
   POODLE  12 EURO
   PUG  12 EURO
   ROTTWEILER  12 EURO
   SCHNAUZER  12 EURO
   SCOTTISH TERRIER  12 EURO
   SHARPEI  12 EURO
   SHIHTZU  12 EURO
   WESTHIGHLAND TERRIER  12 EURO
   YORKSHIRE TERRIER 12 EURO 
   SIAMESE CAT 12 EURO